Privacy Statement

1. Introductie

Sales Intermediate B.V. en ENSOLID (ENSOLID is een handelsnaam van Sales Intermediate B.V.) vinden de privacy van haar kandidaten en sollicitanten belangrijk. Wanneer je solliciteert via salesintermediate.nl of ensolid.nl wordt informatie verzameld (persoonsgegevens, CV* en motivatiebrief). De persoonsgegevens die je vrijwillig aan Sales Intermediate B.V. en/of ENSOLID verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorg verzameld en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetgeving. Dit omvat de persoonsgegevens die je via de website van Sales Intermediate en/of ENSOLID aan deze organisaties verstrekt alsmede de persoonsgegevens die je via een andere weg aan Sales Intermediate en/of ENSOLID hebt verstrekt. Deze privacy verklaring is bedoeld om te informeren over de wijze waarop Sales Intermediate en ENSOLID de gegevens van kandidaten/sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de werving- en selectieactiviteiten van Sales Intermediate en ENSOLID.

2. Doeleinden

Persoonsgegevens die door jou aan Sales Intermediate en/of ENSOLID worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten/kandidaten) worden door Sales Intermediate en ENSOLID uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt werving- en selectieproces mogelijk te maken. Sales Intermediate en ENSOLID verwerken de gegevens alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van Sales Intermediate en ENSOLID zijn:

  1. het vergelijken van de gegevens van de kandidaat/sollicitant met de huidige vacatures die door Sales Intermediate en ENSOLID worden beheerd;
  2. de communicatie van de werving- en selectieprocedures van Sales Intermediate en ENSOLID;
  3. contact opnemen met sollicitanten om selectiegesprekken te plannen;
  4. het doorgeven van informatie aan kandidaten/sollicitanten over andere relevante vacatures;
  5. het doorgeven van informatie aan opdrachtgevers ten einde kan leiden tot een sollicitatiegesprek/baan bij de opdrachtgever;
  6. ten behoeve van deelname aan de “Sales Community” en/of “the ENSOLID club”;
  7. de gegevens van kandidaten/sollicitanten gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de kandidaten/sollicitanten over het werving- en selectieproces.

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

3. Gegevens van kandidaten/sollicitanten

Sales Intermediate en ENSOLID verzamelen en verwerken gegevens van kandidaten/sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en/of aangehechte CV*’s via salesintermediate.nl en/of ensolid.nl. Sales Intermediate en ENSOLID verzamelen en verwerken ook gegevens van kandidaten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van kandidaten/sollicitanten zijn: contactgegevens van de kandidaat/sollicitant (naam, geslacht, adres, taal, etc.), opleiding van de kandidaat/sollicitant (scholing, cursussen, etc.) en arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.).

Tevens verzamelen Sales Intermediate en ENSOLID via LinkedIn gegevens als naam, huidige functienaam en LinkedIn-koppeling volgens bovenstaande doeleinden.

Sales Intermediate en ENSOLID verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie over kandidaten/sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die jouw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, vragen Sales Intermediate en ENSOLID hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de kandidaat/sollicitant.

4. Gegevens websitebezoekers

Van bezoekers aan de website van Sales Intermediate en ENSOLID worden algemene gegevens bijgehouden. Door het verzamelen van deze bepaalde gegevens, zoals het aantal bezoekers, opgevraagde pagina’s, etc., brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Het doel is om ons totale dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Het betreft hier uitsluitend cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

5. Openbaar maken van gegevens van kandidaten/sollicitanten

Sales Intermediate en ENSOLID verkopen en verhandelen géén gegevens van kandidaten/sollicitanten aan enige derde partij.

Daarnaast kunnen Sales Intermediate en ENSOLID gegevens van kandidaten/sollicitanten delen met de overheid of wetshandhavingsinstanties en toezichthouders indien de wet dit vereist.

6. Het bewaren van gegevens van kandidaten/sollicitanten

Sales Intermediate en ENSOLID bewaren de gegevens van kandidaten/sollicitanten gedurende een periode van 5 jaar. Na deze bewaarperiode worden de gegevens van kandidaten/sollicitanten en alle identificeerde kenmerken door Sales Intermediate en ENSOLID verwijderd tenzij door de kandidaten/sollicitanten opnieuw toestemming is gegeven voor het bewaren van zijn/haar gegevens. Sales Intermediate en ENSOLID informeren de sollicitanten hierover per email.

7. Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

De kandidaat/sollicitant heeft toegang tot zijn/haar gegevens. Als je inzage wilt in jouw totale persoonsgegevens verwerking en/of wilt wijzigen dan wel verwijderen, dan kun je contact opnemen met Sales Intermediate en/of ENSOLID via onderstaande contactgegevens.

8. Beveiliging

Sales Intermediate en ENSOLID hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

9. Wijzigingen in ons privacybeleid

Sales Intermediate en ENSOLID kunnen te allen tijde om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Het meest actuele beleid is te allen tijde te raadplegen op de website van Sales Intermediate en ENSOLID.

10. Contact

Voor vragen in verband met privacy kun je contact met Sales Intermediate en/of ENSOLID opnemen via onderstaande e-mailadressen:

info@salesintermediate.nl

welkom@ensolid.nl